Vil du forbedre din performance til et endnu højere niveau? Forbedr din træning ved at måle din krops iltoptagelse med en Iltoptagelsestest (VO2-submaks og VO2-maks-tests). Sammen med en måling af dit blodlaktat giver det dig den bedste indsigt i at forbedre din performance.

Hvad får du typisk i disse tests?

 • Iltoptagelsestest (VO2-maks og VO2-submaks-tests)
 • Inbody-test
 • Måling af dit blodlaktat
 • Analyse af testens resultater og rådgivning til ændring af din træning

Videoen giver et billede, hvordan den tidligere klinik PerformanceLab lavede disse tests.

Hvad er en iltoptagelsestest (VO2-maks og VO2-submaks)

En iltoptagelsestest foregår på et løbebånd, hvor du får en maske på, så vi kan måle ilten, som du ind- og udånder. Denne del består af to komponenter:

 • En submaksimaltest (VO2 submakstest)
 • En maksimal test (VO2 makstest)

VO2-submaksimal test med måling af blodlaktat

En submaksimal test varer cirka 40 minutter eksklusiv opvarmning. Testen foregår som en såkaldt trappetest, hvilket vil sige, at du starter ved en relativ lav hastighed – afhængig af dit niveau. Vi øger hastigheden løbende med én km/t til dit blodlaktat overstiger den anaerobe tærskelværdi – som typisk svarer til en intensitet du kan holde i 40 min.

Hver hastighed fastholdes i fem minutter for at opnå et ”steady state”. Derefter får du et minuts pause, inden vi måler dit aktuelle blodlaktat. Den submaksimale løbetest er særligt relevant for ambitiøse løbere, som ønsker at kunne monitorere deres træning – og dermed teste sig løbende over tid.

VO2-submaks-testens resultater fortæller hvilket niveau du er i i hver løbezone. Løbezoner blev udarbejdet af Norges Olympia Top i 2010 og fungerer som en intensitetsskala.

Med VO2-submaks-testen får du følgende resultater:

 • Fastsættelse af dine 5 løbezoner – også kaldet træningstempi
 • Personlig vejledning til din træningsplanlægning ud fra løbezonerne
 • Blodlaktat målinger ved submaksimale løbehastigheder
 • Fastsættelse af din aerobe og anaerobe laktattærskel og dertilhørende pacehastigheder
 • Din løbeøkonomi ved submaksimale løbehastigheder (læs mere om løbeøkonomi)
 • Estimeret hastighed ved din VO2-max

VO2-maksimal test med måling af blodlaktat

Den maksimale iltoptagelsestest varer cirka 6-8 minutter eksklusiv opvarmning. Testen foregår som en ”all-out test” på et løbebånd, hvor elevation langsomt stiger til udmattelse. Med andre ord til du ikke kan mere.

VO2-maks-testen er både relevant for løbere, som ønsker en evaluering af deres nuværende kondition i kombination med den submaksimale test, men også for holdsportsudøvere eller andre atleter, som ønsker en evaluering af deres kondition.

Med VO2-maks-testen får du følgende resultater:

 • Din maksimale iltoptagelse (VO2-max)
 • Dit kondital (VO2-max/kg)
 • Din makspuls
 • Måling af dit blodlaktat efter udmattelse
 • Måling af din maksimale ventilation og respirationsfrekvens

Denne type tests kan bruges til specifik planlægning af din individuelle træning eller som evaluering af din kondition. Når du tager en løbetest med en Iltoptagelsestest, får du også foretaget en InBody-scanning, som anvendes til at analysere din kropskomposition. Det tager cirka halvanden time at fuldføre Iltoptagelsestesten.

Forberedelse til PerformanceLab Iltoptagelsestest

Inden tests, hvor du løber, er det vigtigt at du er fysisk og mentalt veloplagt. Derfor anbefaler vi at du vedligeholder en normal døgnrytme i dagene op til testen. Du bør også spise og drikke som normalt og afholde dig fra hård træning i to dage op til testen.

Pris for Iltoptagelsestest

Iltoptagelsestests består typisk af submaks- og makstesten samt målinger af blodlaktat og kropssammensætningsanalyse. Du får typisk rådgivning ud fra resultaterne. Prisen varierer alt efter hvilken udbyder du vælger. Prisen ligger typisk i omegnen af 1.500 kr.