Hvordan ser et forløb til behandling af en korsbåndsskade typisk ud?

Eksempel på et forløb med korsbåndsskade

Her gennemgår vi, hvordan et korsbåndsskade-forløb kan se ud. Der er selvfølgelig mange forskellige metoder. Men som minimum bør et godt forløb dække, hvad vi beskriver her.

Man vil typisk starte med en indledende snak, hvor man indgående kommer ind på hvordan man skræddersyer dit forløb og hvad det kræver fra begge parter. Et genoptræningsforløb af korsbåndet vil være forholdsvis rigidt, da det vil kræve omkring ni måneder, at blive klar efter en korsbåndsskade. Forskning viser dog også, at skadesrisiciene bliver markant mindre for hver måned, man udskyder tilbagevenden til sporten udover de ni måneder. Selvom man tester styrke, hop, landinger etc. og alt ser perfekt ud, så vil der være nogle neuromuskulære forhold, der måske ikke er som de skal. Derfor er anbefalingen at overholde den tidsplan som der lægges. Planen til højre kan være et eksempel på et forløb den første måned.

Træneren vil typisk være med i hele forløbet, men man ser ofte, at når klienten afslutter i kommunalt regi, så overtager en træner forløbet den resterende del. Her vil der blive foretaget opfølgende tests, således at man kan få et indblik i om dine mål er nået og om tidsplanen overholdes eller den skal revurderes.

Fase 1: Inden operationen

Inden du skal opereres vil det vigtigste være en udførlig patientudannenelse. Her bliver du guidet igennem forløbet, så du bliver klar på, hvad det kræver psykisk og fysisk samt hvad scenarierne vil være efter operationen. På de fysiske parametre vi man gerne optimere knæfunktionen og her vil mindskelse af hævelsen være vigtig. Derudover skal de neuromuskulære forhold og styrken forbedres og vi skal undgå muskel atrofi (nedsat muskemasse). Man vil gerne så tæt på det ikke-afficeret bens styrke og her er forlåerets styrke essentielt at have fokus på. Uden at gå for meget ind i protokoller, så har Eitzen et al lavet en pre-operativt protokol, som man kan følge.

Fase 2: Den tidlige fase efter operationen

Det altoverskyggende fokus i fase 2 er at mindske hævelsen og få den fulde ekstension over knæet tilbage. Fleksionen er ikke det vigtigste på dette stadie, men vi vil gerne tæt på 90 grader to-tre uger efter din operation. Derudover vil der være fokus på mobiliserende øvelse samt styrke af muskulatur af musklerne omkring core, hofte, knæ og underben. Senere vil der også komme balance, kognitive og gangtræning ind. Blood flow restriction (occlusion) er ligeledes et redskab vi kan bruge – ikke kun i den tidlige fase men også senere i forløbet.

Fase 3: Efter operationen – Øget load

I fase 3 skal man tættere på fuld knæfleksion, samt bibeholde den fulde knæekstension. Knæet skal forbedres og der skal ske en forøgelse af load for alle omkringliggende strukturerer. Derudover vil du blive introduceret til hop og landinger både bilateralt (begge ben) og unilateralt (et ben). Samtidig vil man fortsætte gangtræning, som går over i let jog og herefter løb. Løb er en af de helt store milepæle i et forløb, men der vil være nogle stadier inden du kommer hertil. Du skal kunne absorbere kraften, inden du kan producere den. Derfor vil du blive introduceret for øvelser, hvor du komprimerer ankel, knæ og hofte i landinger. Derudover vil man ligeledes have fokus på knæets alignment over fod, samt arbejde på din kondition og derfor vil du introduceres til mere krævende kredsløbstræning.

I alle faser vil der være outcome-kriterier, som vi ikke kommer ind på her i artiklen. Som tidligere nævnt er det et rigidt genoptræningsforløb, men du kan være foran eller efter tidsplanen og derfor vil det være individuelt, hvornår man tester for om du er klar til næste fase.

Fase 4: Sportsspecifik og intergrering af aktiviteter

Endnu en milepæl er når du kommer på banen med dine holdkammerater. Her vil det være vigtigt at blive implementeret gradvist som grafen viser nedenfor. Derudover vil du stadig være aktiv i styrketræningen og den neuromuskulære træning. Det vil alt efter sportsgren være vigtigt at kigge på dine bevægemønstre. Kompenseres der i bevægelser såsom cut, de- og accelerationer og er der sikkerhed i specifikke hop? Dette er noget man i fællesskab med træneren adresserer og derefter arbejde ud fra.

Faserne kan sagtens være delt meget mere stringent op, men vi har valgt at fremvise dem på en nem og overskuelig måde.

Faserne for at komme tilbage fra en korsbåndsskade

Find den rette behandler

Sørg for at finde en handler du stoler på og som har ekspertisen. Det er desværre ikke nemt at få overblikket. Sundhed.dk har et overblik over fysioterapeuter og andre behandlere. Men det kan anbefales, at du spørger i dit netværk. Andres anbefaling til en god fysioterapeut og træner – fx fra din sportstræner eller medspillere, kan være ligeså godt.

Kategorier: Fysioterapi