Træn individuelt – men sammen med en eller flere venner. Alle i gruppen vil starte med en en indledende og individuel samtale med jeres coach. På baggrund af samtalen lægger vi en struktureret plan for de målsætninger, I hver især kommer frem til. Når I træner sammen i PerformanceLab, vil I køre hvert jeres individuelle program, men opleve træningen sammen. I udfordrer dermed hinanden, men arbejder med hver jeres fokusområder.

Vi har som eksempel sessions, hvor én person genoptræner sit knæ, én person, der ønsker at løbe hurtigere, og en professionel kampsportatlet. Individuel fælles træning fungerer fantastisk og giver en fed dynamik under træningen.

Det får du med delt personlig træning i PerformanceLab

Du vil få en individuel samtale med din personlige træner, hvor vi sammen forventningsafstemmer forløbet baseret på dine tanker og ønsker og vores anbefalinger. Vi vil finde frem til dine egne målsætninger individuelt. Når vi træner, sikrer den personlige træner, at I holder fokus på jeres mål hver for sig. Fordelen ved at træne sammen er, at I presser hinanden.

Pris for delt personlig træning i PerformanceLab

Delt personlig træning tager en time og deltagerne deler udgifter. Som udgangspunkt kører vi forløb, der er tilrettelagt efter jeres behov. Forløbenes pris er afhængig af hvor mange timer I ønsker, hvor meget forberedelse og hvorvidt I ønsker restitutionsmedlemskab, databaseret træning og massage inkluderet. Hvordan I fordeler udgiften, bestemmer I selvfølgelig selv.

Alle vores trænere og behandlere laver delt personlig træning. Book her.